För- och Motboken Källförteckning

 1. Mjölk ger starka ben! Det vet väl alla?

 2. Mjölkkor behövs för de öppna landskapen och den biologiska mångfalden. Punkt.

  • Jordbruksverket, 2016, Naturbetesmarker – en resurs i mjölkproduktionen.
  • LRF, u.å, https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-mjolk/expertomraden/miljo-och-klimat/
  • Röös et al., 2015, Miljöpåverkan från mjölk och havredryck. En scenarioanalys som inkluderar alternativ markanvändning samt olika infallsvinklar på behovet av nötkött och protein.
  • Röös et al., 2015, Producing oat drink or cow’s milk on a Swedish farm — Environmental impacts considering the service of grazing, the opportunity cost of land and the demand for beef and protein.
 3. Barn måste få i sig näring och då är just mjölken i skolan ett superviktigt livsmedel.

 4. Kalven kan inte dricka all mjölk som kon producerar i alla fall. Och det är svintungt för kossan att bära på, hon vill ju bli mjölkad.

  • Nilsson, 2009, Husdjur Mjölkkor.
  • Mjölken.se, u.å, http://mjolken.se/
  • LRF, u.å, Bonden i skolan, http://bondeniskolan.se/djur1/kor1/
  • Alvåsen et al., 2014, Risk factors associated with on-farm mortality in Swedish dairy cows.
  • Svensk Mjölk, 2011, Husdjursstatistik, Eskilstuna, Sverige.
 5. Mina barn får lära sig massor om mjölk i skolan. Det finns undervisningsmaterial och allt.

 6. Korna ger faktiskt inte bara mjölk utan också kött. Kossorna är liksom superanvändbara. Win-win.

 7. Det är faktiskt för lite protein i vegetabiliska drycker.

 8. Mitt barn slarvar med maten i skolan (UUUNGE!) och då är det bättre att hen åtminstone får i sig lite mjölk.

  • Florén, Nilsson, Wallman, 2013, LCA på färsk och aseptisk havredryck.
 9. Vad ska hända med alla mjölkbönder om vi slutar dricka mjölk?

  • Wellesley et al., 2015, Changing Climate, Changing Diets, Chatham House Report, Nov 2015.
 10. Mjölk är klimatsmart. Så det så!

 11. Jag har druckit mjölk i hela mitt liv och mår hur bra som helst.

  • Gerber et al., 2013, Tackling climate change through livestock – a global assessment of emissions and mitigation Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
  • IPCC, 2014, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edenhofer et al., Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
  • WWF, 2017, http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/hallbar-mat-for-alla/1547846-ekologiska-fotavtryck-hallbar-mat-for-alla
 12. Men skolan har ju alltid serverat mjölk.

 13. Mjölk innehåller faktiskt massor av näring.

 14. Ekologisk mjölk är ändå bättre än o-ekologisk havredryck.

 15. Kon ingår i ett naturligt kretslopp.

 16. Köper man svenskproducerad mjölk istället för importerad stödjer man den svenska livsmedelsindustrin. Det säger ju sig självt.

  • Ranganathan, 2016, Shifting Diets for a Sustainable Food Future, http://www.wri.org/publication/shifting-diets
  • Larsson, 2015, Hållbara konsumtionsmönster. Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050.
  • Bryngelsson et al., 2016, How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture.
 17. Äh, jag dricker ändå inte så himla mycket mjölk.