Mjölkkor behövs för de öppna landskapen och den biologiska mångfalden. Punkt.

Ok, håll i hatten för nu blir det åka av: Komjölk är inte en förutsättning för biologisk mångfald. Själva betandet av de öppna markerna kan göras av vilka betesdjur som helst. Hästar och får till exempel. Faktum är att de flesta mjölkkor inte ens betar i de här mångfaldsrika och öppna landskapen i alla fall. Det finns inte tillräckligt mycket näring för mjölkkorna där, och dessutom måste de hålla sig nära bondgården eftersom de ska in och mjölkas titt som tätt. Som det ser ut idag betas cirka 1/3 av naturbetesmarkerna av ”mjölkrasdjur” vilket främst är sinkor (kossor som snart ska kalva) och ungdjur, och alltså inte av kor som faktiskt mjölkas. Så man kan säga så här, att en del av de öppna landskapen hålls öppna med hjälp av mjölkproduktionen, men att mjölkkor skulle vara den enda lösningen, är inte riktigt fallet. Alls.

Källförteckning
Dela på Facebook

2 / 19