Köper man svensk­producerad mjölk istället för importerad stödjer man den svenska livsmedels­industrin. Det säger ju sig självt.

Självklart ska vi som bor i Sverige stödja svensk livsmedelsproduktion. Alla gånger. Men hur svensk komjölken än är så bidrar den, tillsammans med resten av kött- och mejeriindustrin, till växthusgasutsläppen i världen. Och eftersom vi delar den här planeten med alla andra som bor på den så blir växthusgaserna oundvikligen ett problem för oss alla. Avslutningsvis vill vi upplysa om att du kan stödja den svenska livsmedelsindustrin precis lika mycket genom att välja vegetabiliska alternativ som odlas och förädlas i just Sverige.

Källförteckning
Dela på Facebook

18 / 19