Men skolan har ju alltid serverat mjölk.

Det finns en massa bra näringsämnen i komjölk. Gott så. Men många av dessa fina näringsämnen kan du få i dig genom att äta eller dricka andra produkter.

Varför serverar skolorna inte oftare vegetabiliska drycker då? Kul att du undrar. En del hänger såklart ihop med vanans makt, men det har också att göra med att skolorna får ett så kallat skolmjölksstöd av EU – 1,80 kronor per liter. Det är rätt mycket, inte minst då skolorna brottas med hiskeligt tighta budgetar för att få ihop en vettig meny. Toppen hade ju varit om skolan till exempel fick ett baljväxt-stöd, fisk-stöd eller spaghetti-stöd, men det finns inte.

EU har nämligen bestämt att komjölk ska introduceras tidigt i skolmaten då skolbarnens matvanor grundläggs. Och anledningen till det är för att säkra efterfrågan på mjölk i framtiden. (Hm…)

EU vill alltså via skolmjölksstödet öka mjölkkonsumtionen bland barn – trots att det motverkar klimatmålen de själva satt upp. ”Kontraproduktivt” känns som ett väl valt ord här.

Källförteckning
Dela på Facebook

14 / 19