Vad ska hända med alla mjölk­bönder om vi slutar dricka mjölk?

Motfråga: Vad ska hända med klimatet och människorna om vi inte lyckas hålla temperaturökningen under 2°C? Ok, det var lite snäsigt. Men det hade varit en god idé att redan nu kika på hur det borde se ut år 2050 om vi ska klara 2-gradersmålet. Dagens situation: Globalt står kött- och mejeriindustrin för 7,1 miljarder ton växthusgasutsläpp. Samtidigt vill allt fler människor i världen äta som i välfärdsländerna – mycket kött och mjölk. Om det håller i sig kommer konsumtionen av kött- och mejeriprodukter öka med 65 % respektive 76 % till år 2050.

”Men hallå!?! Försök inte dribbla bort mig med en massa siffror!”, tänker du nu. ”Det var bönderna vi pratade om.” Jo, vi behöver bönder mer än någonsin. Bönder som är redo att ställa om till att producera sådant vi behöver. Både nu, och i framtiden. Det är just vi som lever i ett välfärdsland som måste agera förebilder och förändra hur vi äter och visa vägen till en hållbar livsmedelsproduktion. I det arbetet är bönderna nyckelpersoner för att vi ska lyckas. Så väl i Sverige, som i andra länder.

Källförteckning
Dela på Facebook

11 / 19